Winco
Ekip Cirosu Primleri
WİNCO Haberleri

EKİP CİROSU PRİMLERİ

WINCNETWORK  Bağımsız Temsilcisi olarak kendi referansınızla gelecek olan Alım, satım ya da  kiralama taleplerinden  Satış Primi elde edebileceğiniz gibi, ekibinizi oluşturarak onların da yapacakları işlemlerden oluşacak cirodan WINCNetwork Sistemi  sayesinde ciddi bir Ekip Cirosu Primi elde edersiniz.

WINCNetwork  Sisteminde adil bir prim dağılım şekli vardır. Hiçbir zaman en tepedeki en çok  kazanır mantığı yoktur. Her Bağımsız Temsilci kendi çalışması ve ekibini organize edip onların da kazanmasını sağlaması ile doğru orantılı bir kazanç  elde eder. Ekibinizdeki Temsilcilerin bulundukları kademeye göre yüzdelik oranlarla Ekip Cirosu Primi kazanırsınız.
Ekip Cirosu Primlerini size bağlı 5 alt kademeye kadar her Bağımsız Temsilcinizden alırsınız.

WINCNETWORK  SİSTEMİ’nde Ekip Cirosu Primleri:

Satış işlemi gerçekleşip  satış hizmet bedeli alındıktan sonra, alınan hizmet bedelinin 

% 32’si Portföyü Yönlendiren, %32'si de Alıcı Müşteriyi Yönlendiren Bağımsız  Temsilcilere dağıtılır. 

Bu dağılım şöyle olur:

Bağımsız Temsilci  kendi referansıyla yönlendirdiği

her alım, satım, kiralama işleminden Paketine göre:  % 8-10-12-15

1.Kademe Temsilcilerinizin referansıyla yönlendirdiği

her alım, satım, kiralama işleminden %  6

2.Kademe Temsilcilerinizin referansıyla yönlendirdiği

 her alım, satım, kiralama işleminden %  4


3.Kademe Temsilcilerinizin referansıyla yönlendirdiği

her alım, satım, kiralama işleminden %  3

4.Kademe Temsilcilerinizin referansıyla yönlendirdiği

her alım, satım, kiralama işleminden %  2

5.Kademe Temsilcilerinizin referansıyla yönlendirdiği

her alım, satım, kiralama işleminden %  2  prim kazanırsınız.


Burada yine sizin  ve tüm ekibinizin 3’er BT. kaydettiğinizi ve sadece 1 alım ya da satım  işlemi yaptıklarını varsayarak bir hesaplama yaparsak;
(Ekip Cirosu Primleri  hesaplamalarında ortalama daire fiyatı 2.000.000 TL. olarak baz alınmıştır.)

2.000.000 TL’lik  bir daire satışı yapıldığında Alıcıdan % 2,   Satıcıdan % 2 olmak üzere toplam % 4 Hizmet Bedeli alınır. Alıcıyı  getiren B.T. alıcıdan alınan hizmet bedelinden, satıcıyı getiren B.T ise  satıcıdan alınan hizmet bedelinden prim alır. Diyelim ki Siz sisteme bir  portföy koydunuz ve bu portföyünüz satıldı. Burada satıcıdan alınan hizmet  bedelinden yani; 2.000.000 TL * % 2 = 40.000 TL. üzerinden prim alırsınız.
Alınan Hizmet Bedelinin % 75’i B.T. lere dağıtılır. 


Bu dağılıma göre  Siz ve ekibiniz 1 yıl içerisinde sadece 1’er işlem yaptığınızda aşağıdaki  kazancı elde edersiniz.  

                            %          B.T.          PRİM            TOPLAM 

SİZ                % 15      1 Kişi  x  6.000 TL.  =      6.000 TL. 

1. Kademe     % 6      3 Kişi  x   2.400 TL.  =      7.200 TL. 

2. Kademe     % 4      9 Kişi  x   1.600 TL.  =    14.400 TL. 

3. Kademe     % 3    27 Kişi  x   1.200 TL.  =    32.400 TL.  

4. Kademe     % 2    81 Kişi  x     800 TL.  =     64.800 TL. 

5. Kademe     % 2  243 Kişi  x     800 TL.  =   194.400 TL. 

                                                             TOPLAM    =   319.200 TL. 

Burada hesapladığımız yıllık ortalama geliri 12 aya bölersek;  

319.200 / 12 = Aylık Geliriniz 26.600 TL.

Bu rakam her BT'nin yılda sadece 1 (bir)  işlem yaptığını varsayarak hesaplanmıştır. Sizin ve ekibinizin yapacağı işlem  sayısı ne kadar çok olursa geliriniz de o oranda artacaktır. Siz 1 yıl  içerisinde kaç işlem yapabileceğinizi düşünerek kendi hesaplamanızı kendiniz  yapabilirsiniz.

Alt kademelerinizden Ekip Cirosu Primleri alabilmeniz için yılda minimum 1 Alım ya da Satım işlemi yaptırmanız gerekmektedir. Yani Sizin referansınızla  bir Alıcı ya da bir Satıcı gelmiş olmalı ve WINCGayrimenkul Danışmanı  tarafından işlemin yapılması gerekmektedir. Burada haksız kazanç elde edilmesini önlemek için bu şartın olması gerekiyor. Alt üyeleriniz çalışırken, Siz sadece o kişileri üye yaptığınız için onların satışlarından prim kazanmanız  haksızlık olurdu. Buradaki yılda 1 alım ya da satım şartını her üyenin rahatça yapabileceği kanaatindeyiz.

WINCO, Gayrimenkul Alım-Satım ve Kiralama taleplerinde Merkez ofis, Franchise Ofis ve WINCO Kurumsal Çözüm Ortağının (Bölge Temsilcilikleri) bulunduğu yerlerde hizmet vermekle yükümlüdür. 

Görüldüğü gibi WINCNETWORK’te kazanabilmeniz için her şey düşünüldü.

İşte WINCNETWORK SİSTEMİ’nin Size sunduğu FIRSAT !!!

Bu kazanç  sistemine dahil olmak ve WINCFırsatlar Dünyasından faydalanmak için Mini Franchise Paketlerimizden sizin için uygun olanı seçerek Bağımsız Temsilcimiz olun.                                                                               TEMSİLCİMİZ OLMAK İÇİN TIKLAYIN 

 

 facebook sayfamızı takip edin. COPYRIGHT (C) 2022 WINCO ALL RIGHTS RESERVED. WİNCO